Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JÏ90FDÏT. KtAACL. VS. Til.

Gal en alsfem. III. 5. 19. j6$.

Loere beer en leeuw, — 10, jjr9,

XXI. Aanmerkingen over Klaagt.. IV. Wreedheid der ftruisfen omtrent

hunne jongen. IV. 3, • 173,

Treurige verandering der blanke

Nazireërs. — 7, g. 174,

ezech.

XXII. De kleur van Chasmal. I. 4. i8r,

XXIII. Doornen en fkorpioenen een

beeld van tegenftrevers. II. 6. I8j»

XXIV. Aanmerkingen over Ezech. IV. Ontwerp van Jerufalems belegering. IV. 1-5. 193.

Ezechiëls kost dagelijks bepaald 10, it. 199.

Brood bij mest te bakken, 12. 15. 201.

XXV. Losfe kalk. XIII. ij. 107.

XXVI. Aanmerkingen over Ezech. XVI. Behandeling van een eerst-gebo-

ren kind. XVI. 4-9. ' 213; Schoen van feems-Ieder. 10. 217.

XXVII. Leeuwen-jagd. XIX. 2, 3. 8. 221.

XXVIII. Tijrifche Scheeps-timmeraadje. XXVII. 5. 228. Handel in allerlei waaren te

Tijrus. 7-19. 254.

.XXIX. Aanmerkingen over Ezech. XXIX.

Farao, een zee-draak. XXIX. 3,4. 270. Farao, een brooze riet-Haf. 6, 7. 271.

XXX. Asfur, een ceder. XXXI. 3*9. 274.

XXXI. Over den tempel van Ezechiël. XL.-XLV. 276. Toegift v»n den Vertaaler daarover. $6t.

Daniël.

XXXII. Nebukadnezars gouden beeld. Hl. i'. 391.

XXXIII. Daniels metgezellen in den gloci-

jenden oven bewaard. III. 27. 401.

XXXIV. Nebukadnezars ongeval. IV. 33. 409'.

XXXV. Daniël in den leeuwen-kuil be¬

waard. VI. 23, 24. 424.

XXXVI. De zeventig jaar-wecken. IX. 24. 41*. Toegift van den Vertaaler over

Dan. IX. 24-27. 433.

XXXVII. Gepolijst koper in een gezicht. X. 6. 47??

De Kleine Profeets n.

Hos.

XXXVÏIÏ. Zaroenhang der dingen in de Natuur door God. 1T. 21, 2*. 481.

XXXIX. Israël als eene onhandige koci. IV. :6. 487.

XL. Beelden van Gods oordeelen. v. 12. 14. 494.

XLI. Godlijkc zegeningen, en's volks

ongeftadighcid. VI. 3, 4. 499.

XLII. De duif een beeld van harteloosheid. VII. ii. S°2.

XL1II. Asfur bij een woud-ezel vergeleken. VIII. 9- 504.

XLI?.;

Sluiten