is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijbel der natuur.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Babijlonischê Gëvangenis. HóoFö.XIIL iï&

gevolg toe het eerde jaar der inga- § 50.

voerde Perfiaanfche Monarchie , 7»

jaaren voor Cijrus dood, wanneer de

Jooden met het bevel van vrijlaating

begundigd wierden, Ezra I. i.

2. Chron. XXXVI. 22. had men - 2 — —*

Alle de jaaren der gevangen 69

Doet men het eerde jaar van Cijrus regering 'er bij - 1 -■»■ -m

Zoo krijgt men het volle gecal iet • - - &T{$&

(28)» Onze Schrijver heeft hier , naar zijns mening, zulke data aangegeven, naar welken zien de 70 jaaren der Joodfche dienstbaarheid onder ia Babijloniër9 en van hunne batlingfchap getflaklijfe en eenvouwig uitrekenen en vinden laaten. Us verfchillen in de Tijd-rekenkunde hieromtrent- ofl£-« daan voornaamelijk uit de verfchillende bepaaling van het jaar ofte den tijd van het begin dei" regering van Nebukadnezar. Dart daaromtrent bègè* ven wij ons thans niet in een uitvoerig onderzotdi * het geene men, onder anderen, vinden kan bij den Hr. Van Alphen over Dan. IX* U Dy bl. 143.

X. Deel. H MET