Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

PROFEET JOEL.

Het ZEVEN-en-VEERTIUSÏE Hoofd-stuk. SPRING-HAANEN PLAAG.

Joel 1. 4.

Wat de rups heeft overgelaten, heeft de fpring-haan afgegeten, en wat de fpring-haan heeft overgelaten , heeft de kever afgegeten, en wat de kever heeft overgelaten., heeft de kruid-worm afgegeten.

§. CCXL1V.

*\^"ier dieren komen hier op het toneel, die meer in naam, dan eigenlijk in de natuur bekend zijn. De naamen zijn hier au, rmts, p> en Vpn, die K. II. 15. nog eens zamen voorkomen. Deeze naamen betekenen vier foorten van fpring-haanen, tn gevoeglijker zou men in de plaats van de Europeaanfche rupfen, kevers 'jen gr as-wormen, de Hebreeuwfche naamen onvertaald hebben kunnen behouden, wanneer men flechts herinnerd had, dat daardoor fpringhaanen betekend wierden: gelijkerwijs men ook Levjt» XI. zit de naamen arbeh, feladm, har- -: . gol

Sluiten