Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPRING-HAANEN Plaag. Hoofd.XLVII; 519

gol en agab behouden heeft, die insgelijks vier foorten van eetbaare fpring-haanen betekenen.

$. CCXLV.

De eerfte naam gazam komt ook voor Amos IV. 9. De Jooden leiden deezen naam af van guz of gazaz (m, affcheeren, affnijden, afvreeten; dewijl de fpring-haanen,, met hunue fcherpe tanden, gras, bladen, bloemen, vruchten, zelf basten en jonge takjes afbijten, en afvreeten. Dus word'er bij Amos gezegd: Dat uwe hoven, en uwe wijn-gaardpns, en 'uwe vijge hoornen , en uwe olijf-hoornen rijkelijk

voor tbr agten; at de gazam op Wegens

dit fcherp-fnijdend werk-tuig, waarmede deeze dieren in hunnen mond voorzien zijn, fchreef Pisidas aan een fpring-haanen heir jwupiofa^o»

|«j;of een zwaard van 1000 fneden toe Dit

dier is nu bij de Jooden, bij den Chaldeeuwfchen en Sijrifchen Tolk, de fpring-haan. Maar de Grieken en Hieronijmus maken 'er jwf^wjv, erucam van, en dit volgden andere, makent de 'er eene rups van, voor welke ook Fuller Mifc. Sacr. L. V. c. 20. gepleit heeft (94).

(94). Veele Uitleggers verftaan door dit woord een fpring-haan, dien Bochart 'er ook van maakte, llieroz. P. II. L. IV. c. 1. waarin hem veeien met Scheuchzer gevolgd zijn '4— Dog de rups heeft ook hier haare voorftanders, onder welken bok Michaelis is, die dit woord afleidt van fU, effcheeren, affnijden, 'c geene hij oordeelt meest Kk 4» - op

Sluiten