Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan Onkosten vin 's Lands Drul-k ry, Jachten enz en leverantie

van Necesfiteiten

Aan Onkosten Collective Middelen, Traétementen aan de Ontfangers en Adfiftentiegelden

aan Bailliuwen, ..»•••••. Aan Penfioenen, aan gewezene Tolbedienden

en anderen. ......

Aan Onkosten Staatsgevangenen en Mifen va»

Justitie. ............

Aan Onkosten Groote Ys-

en Grornlandfche Vis-

fcherije. ... . Aan Onkosten 's Lands

Munten , waaronder

eenig rnontant van ge-

furneerd Zilver > •

Aan Onkosten Grof Gefchut Gieterij in den Haag

Aan Onkosten Fortificatiën, Dyk en Waterwegen , mitsgaders

Droogmakerijen eöjZ. .......

Aan Onkosten Magazij «en en Comptable pos

tenderzelv. Commiien. .......

114.487' 3- 6 3IX»973-i7 "$

15,941- 1- o

24-56-4- 2- ö* 206,450- o- o

140,223. 2- 6

46,484-18- 4I

759,366' 6- 8 189,038- 4 li

Sluiten