Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EXTRACT

uyc de advenisfementen van de

LEYDSE COURANT N°. 103.

Woensdag den 27fte Augulïus 1783.

28fte Advertissement.

D e Erven P. MEYER en G. WARNARS , zullen eerlang , als wettige Eigenaars van het recht der Copy, uitgeeven: Ifaac of de Affchaduwing des Heilands ; liet onbewoonde Eiland , Tooneelfpel ; Herderskout tuflchen Amarillis, Silvia en Thirfis &e. , door wylen den Heere LUCAS PATER, in 8vo. op het zelfde Formaat als de andere Tooneelfpellen van dien Dichter; met zodanige Byvoegfelen als men nodig zal oordeelen. Bovengemelde maaken dit bekend dewyl hun voorgekomen is, dat eenige zogenaamde Liefhebbers zich onwettig in het bezit van hun recht hebben willen Hellen.

Sluiten