Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

o f d e WILDEN. if

Alvares.

Wie zijt gij ? warom verftout gij u, mij van haer af te houden ?

P r o s p e r.

Zij is de mijne. Ontwijkt dezenoord, ontvvijktmijne woede , of ik zal mij wreken , en u dwingen haer met vrede te laten.

Fabricius.

Mijn Heer! Mijn Heer ! ik bid u , bij al de heiligen, laten wij gacn, wij zijn anders vast om een luchtje.

Alvares.

"Zwijg. Welk eene verregaende onbefcheidenbeid !

Fabricius, hem terug trekkende.

Och! wij zijn er om koud! kijk eens, hoe hij gaept! — zoo met een vreet hij onsmet huid en hair op.

Alvares.

Laet los , bloode Hond ! (Tegen Pro/per) zinneloozR Jongeling, ik tart uwe woede!

P r o s p e r.

Nog eens ga, of mijn gramfchap zal u treffen.

A z e*-

Sluiten