Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j4 A Z E M I A i o

fie ellénde 'nederfrorte ! hergeef, hergeef mij--echter mijn'zoonl laet mij hem wedervinden ! o, zijt niet doof ; voor de Iaefte bede eenes verlaten vaders ! Ach 1 indieix ik, in deze woede fireekeo dien dierbaren mogt ontmoeten! — neen — dan heb ik niet alles verloren .' o Hoe ; fïreek mij deze gedachte! ik voel mijnen moed hertoren ! — wreed noodlot 1 — ondanks al uwe woede ? trotfeer ik uw geweld! dat hij kome — dat hij kome — en ik hem aen' dit vaderlijke hart drukke! — maer — iedele verwachting ! ligt heeft reeds de wind dit jeug- j dig telgje nedergeftormt, en zijne bladeren verfirooit 1 Ach! ik ongelukkige!

DERDE TOONEEL.

A k i u s o n, Smit ii.

S m i t h.

l.Iijlord , ik word gevolgd.

A ït i i*i s o n.

"TBoor wie? .

Smit h.

Door I/Iatroozen van eene vijandlijke Natie., door . Spanjaerds. Het is mij onbekend hoe zij hier komen en wat zij er doen ; maer uit hunne gefprekken fcheen het mij toe, dat zij eenen heiinlijken aenflag fmeedden.

t :• A i i n- i

Sluiten