is toegevoegd aan uw favorieten.

De listigen, of Bedrog met bedrog betaeld. Blijspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz. 1

D E

LISTIGE N,

O F

BEDROG MET BEDROG BETAELD. B L IJ S P E L,

EERSTE BEDRIJF.

Het Tooneel verbeeldt eene zael, aen de eene zijde fiaet een tafel, met een kleed bedekt.

EERSTE TOONEEL.

EULALIA, honesta.

iiqneitA , Eulalia , die zeer fchielijk inkomst, volgende.

CjTeef mij dien brief terug, Mejuffrouw; ik wil hem volltrekt weder hebben.

Eulalia.

Daar is hij, nu ik hem gelezen heb.

A h