is toegevoegd aan uw favorieten.

Extract uit de buitenlandsche depeches, door de Commissie tot de buitenlandsche zaken geëxhibeerd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t 23i ] No. 85.

Extract uit de Buitenlandfchè Depêches geëxhibeerd door de Commisfie tot de Buitenlandfchè Zaaken, den 20. Mey 1797-

Extract uit eene Misfive van Parys, den 17. Mey 1797.

S FrJSe 11 rVer*and> welk 'er tusfchen bevestll tl *epUbll£k en die Venetiën bertond, gereze?d £K*» V0Ïl^ > e* * tot dat toppunt dïd o";r tr f UOnTtS* te" h°°Sften verontwaar°00riho", T, °°' ged"S V3n de lianen, heeft- ™ eChtme teSen hu» uitgevaardigd

ï" Florealf' 18 g£dagtekend te Nu'ova, den

Na daarin afgefchetst te hebben , hoedanie het de Venetiëil de b°eren pttellan6.

ti n uLfnd Li" 4°'00° geW3pend' en

de Franfnf **, enkel tegen

heef?. Va" VeneCien in de §rond S^oord

feefAof^:1ieteter' ^ Zy hetP-Chheeft, om d^'^'-Vesper aange]

hunne legerfteden™h 1 ?Tde Zieken ia "-gciueaen om hals te brensen po h« d

^centen in den Etsch te gooijen ' ReC°a*

Qqqq Na