Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 239 )

'Extract uit de Buitenlandfchè Depêches, geëxhibeerd door de Commisfie vaé Buitenlandfchè Zaaken, den 19 Sept. 17971

V olgens een Brief van den Minister van den Staat te Coppenhagen, is aldaar een Deensch Oost-Indisch particulier Schip, genaamd Coppenhagen, Capt. B/okme, van Batavia, in Denemarken binnen gekomen. Hetzelve is half Maart van Batavia vertrokken , en de Caap de goede Hoop, voorby gezeild, tot naar het Eiland St. Helena, alwaar hetzelve eenige dagen heeft vertoefd.

Volgens Rapport van den Super-carga_"van hetzelve Schip, had de Gouverneur Generaal Alting, zyne dimisfie verzogt en bekomen , en was de Gouverneur vahSamarang, 'van Overfraaten, tot dien gewig. gen Post benoemd. Die keuze wierd in het publiek zeer gebillykt; hy had -de Slaaven geduurende den Oorlog gewapend; hy werkte om den publieken geest ten voordeele van het Moederland aan te wekken; — De Colonie was in een' goeden Staat van verdediging; men vreesde 'êr de Engelfche niet.De wel. vaart was groot door den overvloed van producten en aangebrachte Goederen; 'er was eok geen geld martgel.

Pttt

Sluiten