Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iïes Volks, te Amsterdam. ai

weeten 782 , geflorven (b\ Wanneer heeft men ooit in ons Amfierdam, buiten Pesttyden, zulk eene Sterfte gehad ? In 't Jaar 1728 ffcierven te Harlingen 902, datis driemaal zo veel Volks als gewoonlyk, ert hier in 't jaar 1727, toen het op zyn ergffc was V) , niet meer- dan 13.956 of byna veertien duizend Menfchen; het welk nog geen tweemaal zo veel is als de toen gewoone Sterfte , die zonder eenige tegenfpraak thans op ruim agtduizend in 't Jaar begroot wordt. Men hadt alhier, in tweeen-dertig Jaaren, van 1696 af, maar een-; maal, en wel in 't Jaar 1719, geteld over de negenduizend Döoden (_d).

Zulk eene Stad wil men voor ongezond uitmaaken , door met geweld te dryven,

ge-

fin t s,b|èSQ2,a o •--'ro?:^<fi9?j$euj d(55 1

(b~) Zyn Wel Ed. noemt het echter' naderhand een Ongeluk; waar door ik begryp een ongelukkig qf raisfchien, gelyk de Heer Paludanus zegt, een. noodlottig Jaar. Een weinig te vooren hadt zyn Wel Ed. de Sterfte van 1728,die geen zesdegrooter was . buitengemeen gróót genoemd.

(c) Want in 't jaar 172b zyn 'er geftorven 11,164. Menfchen; (JÉur. Mercur. 1729* p. 49:) in 't Jaar 1729 flegts p,6i3. (Dez. van 1730:) Op de Lyfl der Dooden vind ik het getal van-1727 maar n.77*..'

(d) Béskhky-Nat. Hifi. van Holland. III. 'Deel,' bladz. 1753-

B 3

Sluiten