Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

co

van.Lukas, zo als men wil; zo komt het toch altyd, en voor al, op de vraag aan,waar dezelve volgens dit Bevel gefchièden moeit? alzo de bepaaling van het Land tot een tuak in de verklaaring des heil. Schrvvers dienen moet , en wy geen zeekeren en veijigeh haven bereiken konnen, indien wy in dit Land miffen.

Om dan hier in vaft en zeker te gaan: zo zal UHWrï. voor eer ft mede coertemiren , dat de heil. Gefchied-Schryver van eui het zelfde Land vs. i. en 2. ipreeke; of men moeft Hem voor een zeer gebrekkige Schryver willen vcrklaaren, die ftilzvvygens van een ander Land vs 2. fpreekt, dan dat hy vs. i. genoemd hadde!

Daarentegen flaa ik ten tweeden, UHWEv/ zeer gereedelyk toe, dat men uit geen enkeu plaats , het 'zy by de LXX. of by Josephus , voldoende zonde konnen bewyzen, en met zekerheid bepaalen, welk Land, Aarde, Wereld. door die ruime uitdrukking paJa oikoumene bedoeld en aangeweezen worde.

UVVHVVE. zal alzo ten derden myne beftendige zetregel denklyk niet wraken, dat, als men de waare ea bepaalde beteeken is van een woord of fpreekwys by een gewyde, of ongewyde, Schryver wil opmaken; vooral dan op het gewoon gebruik van dien Schryver zelfs en zyne Land- en Tydgenooten gelet moet worden, en niet zo zeer op het gebruik van uitheemfche vroegere of laatere Schryvers en Digters.

Het is derhalven Lukas ze fs, en zyn tydgenoot, de zuivere en cierlyke Griekfche Sclïryver Josephtjs, en onder de Latyhfche de gelyktydige et? kundige Roaieinfche Gefchied - Schryver

Sluiten