Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 6 )

ïs, zeer duidelyk doorfchynt, en de trekken wanneer men aan het Etfen is, zig rood verwonen, vervolgens wanneer men nu fterk water op de Plaat wil doen word deze witte grond, met fchoon water, waar onder een weinig fterk water is, zeer

zagtelyk met een Penfeel afgewasfen ; - 0f-

fchoon deeze manier om de Plaat te witten, minder in gebruik is, wierd dezelve egter door oude Nederlandfche Meesters veel in 't werk. gefteld, de beroemde Rembrand'gébruikte geen ander (d).

Tekeningen, met zwart kryt , roodaart , of Oostindifche Inkt, kan men met Potloot, op fyn Postpapier doortrekken, zoo uitvoerig als men wil, en dus dit Postpapier op de Plaat brengen, en indien het origineel met de Pen getekent is, kan men op die Tekening zelf, alle de trekken met Potlood natrekken, en dus op de Plaat brengen.

Deeze uitvinding is ookzeergefchikt,omPrenttekeningen te maaken, wyl het overgedrukte zig op de Plaat als of de Tekening met Ro daard of zwart Kryt getekend was, vertoont; waar naa men met een Punteerftift direcT: aan het werk

kan

ren) deeze Compofitie kan men zeer dunnetjes over de Plaat met een breed Penceel heen ftryken, Waar door men in ftaat is breeder, gelyker en zuiverder ftreeken te doen, eö dan laaten droogen.

00 Zie A. Bosfe in 't Fransch, Nieuwe Uitgave aanmerkelyk vermeerderd en verbeterd, Paris 1745. pag. 50

eu 51. Waar ook de wyze, hoe Rembrand zyne

Platen behandelde word opgegeeven. Van dit Werk is «aar een vroegere Editie in 't Jaar 1652. een vertaaling in het Hollands uitgegeeven, dog welke zeldzaam voorkomt.

Sluiten