Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(O

De wysheid der aloude Egyptenaaren

Was opgepronkt nier een' verbloemden ftyJ, En net verbeeld in teeknen op pylaaren

Aan de oevers van den grysgelokten Nyl. Heur Ichranderheid zat fchuil in 't loof der beelden i * Cftom •

Heur fpraak was groots ; haar merken waren En wie den zin verftond waarop ze fpeelden

Had toegang in haar heilig heiligdom. Wie zou't geheim van haare kunst doorgronden, , , . ■ Dat met een floers vanraadflen was bedekt, En in een wolk van fchaduwen gewonden , Waardoor 't verftand gefpitst wieid en ge-

Nu bootfte zy eens allerhande dieren.

Dan maalde zy verfcheide menfchen-leen , En menfehen , en graveerde 's Hemels vieren ,

En 't kruid des velds op een' gewyden iteen. Zaagt ge ooit een kind,een'man met gryzenairen

Een waterpaard,een valk , een krokodil Bv één gevoegd op Memphis kerkpylaaren,

En vraagt ge wat dit zinbeeld zeggen wil ? Niet ander, clan : ó Mensch , die word geboren

En fterft God paaieenonbefchaamdgellacht. Wie ook de Zon en zilvre Maan zag glooien

Zag de eeuwigheid gefchilderd in haar kracht. Een zwaluw in het nest met haare jongen,

SchetÜe af een' man die aan zyn jeugdig kroost 't Gelyke deel by erfnis, onbedwongen,

Sluiten