Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c « )

Want daar door de bewoeling der KonneJhnn den, natuurlyker wyze, veel tyds vlrS T en dat al dikwils, het zy dan doo de tiTof

tyd kan uitgenomen, en eene andere in deszelvs plaats ingevoegr worden, ZOnder dat men S dat geval, met de, zo verdrietige al tyd verfin" ont'h be7°ding dCr K°PPelbanden , be„o^ ^gbegevf"' °f^aarlope, dat de bewoelmg

Het is intusfchen zeer noodzakelyk, dat allen

t teZ^J™ le"g-Lbben hè

zy dan da die beftaan, „ir ^ geheeIe ofwe]lli,

de halve lengte van een rol Zyldoek; opfctTv

he ontllaan van eenig ongemak aan eene Linne*

buis, oogenbhkkelyk in deszeivsplaats eene andere

kunne worden gebragt , zonder genoodzaakt e

zyn de cöreöle der Perspomp te veranderen %

geen dan wanneer het nieuw ingebragte Stuk Jan

ger of korter ware als het daar uifg nomene

noodwendlg zoude moeten gefchieden, '

En nadien in zekere gevallen, de groote leng. te der Linnenbuifen zeer belemmerd, heeft men^

om

Sluiten