Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verkiezing en Verwerp., bewez. 15

gefproken van de roeping der Heidenen; in het 4de vs. had Paulus dit aan de Jooden toegefchreven: welke Israëliten zijn, welker is de heerlijkheid: nu zegt hij hec zelfde van de kerk uit de Heidenen, dat zij tot die zelfde eer tot nog heerlijker voorregten geroepen zijn.

Verkoren tot zaligheid, betekent, of tot het heil desN. Test. dat zeer dikwijls zaligheid genoemd wordt; of dat zij verkoren waren qm door een regt gebruik dezer voorregten zalig te worden.

Zo wordt doorgaans, Christus de Zaligmaker der wereld genoemd, Gods woord ons gegeven tot zaligheid; Piet om alle menfchen volftrekt zalig te maken, maar als heerlijke middelen tot onze behoudenis. Dus h3d de Heer hen met de voorregten der kerk desN.T. begunstigd, als de kragtigfte middelen en beweegredenen tot zaligheid.

$. II.

Nu moest ik het tweede Huk bewijzen; dat verkiezing en verwerping, doorgaans geen eeuwige befluiten uitdrukken, maar eene Godlijke fchikking onder het O. en N. Testament. Ten opzigt der verwerping, is het onnodig dit te bewijzen; deze wordt nooit in den ganfchen Bijbel eeuwig genoemd; en het zou volmaakt ongerijmd zijn, die uitftoting van het ongelovig Joodendom, waar door deze natie uit haare voorgaande verkiezing is uitgevallen, eene eeuwige uitwerping te noemen. Dan, aangaande de verkiezing, is dit ook zeer ligt te bewijzen.

i. Het eerste bewijs is zeer eenvoudig; ik heb zo even bewezen, dat ze bellaat in de begunstiging der Joodfche en Christlijke kerk. Nu is het zo klaar als B 5 iets

Sluiten