is toegevoegd aan uw favorieten.

De leer der verkiezing en verwerping eenvoudiger gemaakt: ter toelichting van de gewigtige vraag, of de gereformeerden zig met de remonstrantsche broederschap [...] vereenigen kunnen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78 Wederlegging van de

meesten, niet tegenftaande den dwang der formulieren, dezelve uit overtuiging der waarheid afgekeurd. Op onkundige menfchen, die over de uitlegging der Schrift niet oordeelen kunnen, en dit ftuk nooit onderzogten, kan men geen agt flaan; maar ten opzigt van menfchen die onpartijdig kunnen oordeelen, en meer eerbied hebben voor Gods woord dan menschlijke uitfpraaken , kan men zeggen , dat bijna alle Gereformeerden de volftrékte befluiten verwerpen, zo dat dit ongerijmde leerftuk tegen de Gereformeerde regtzinnigheid volkomen ftrijdig is.

§. X.

Ik zal nu nog twee bedenkingen kortlijk oplosfen. De eerste i§ dit fchijnbewijs, waar op men zig altijd beroept, naamlijk Gods vrijmagt, men zegt; alle menfchen zijn verdoemlijk, nu kan God vrijmagtig, den éénen ftraffen, den anderen genade bewijzen. Dat God, behoudens de hoogfte wijsheid en goedheid, om Adams overtreding en daar uit volgende verdorvenheid, het geheele menschdom eeuwig konde ftraffen, komt mij zeer onbewijsbaar voor, dit is eene zoort van magtfpreuk, welke nooit bewezen is. Stelt men nu een oogenblik, dat God vrijmagtig allen kan ftraffen , ook allen genade betoonen, dan zal deze vrijmagt in dit geval niets bewijzen; God kon dan ook befluiten eene algemeene genade. Voorts is eene vrijmagtige of wilkeurige en despotieke handelwijze, omtrent net eeuwig lot der menfchen, zo ver af van het Opperwezen te pasfen, dat dezelve alle Gods volmaaktheden zoude vernietigen. Wijsheid handelt altijd naar de beste redenen ; heiligheid naar recht en

billijk-