Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3o LEERSTELSEL door Inenting of natuurlijke befmetting ont* fangene ftoffe gene aanzettende of prikkelende oorzaak zijn? En evenwel word het Pokgif als eene gantsch vreemde ftoffe met de vochten vermengd. Deze opgenomene ftoffe word fpoediger en vroeger, met de vochten vermengd voor en al eer het Zenuwgeftel zijn in* vloed op de vochten uitoefent. De Zenuwen lijden dan eerst, wanneer het Pokgif in de vochten, even als de gist, begint te werken, — Is de verandering in de vermenging der vochten in den naar Blutsvlekken geiijkenden uitflag, in het boven aangehaalde geval, een gevolg des gebrekkigen invloeds der Zenuwen op de vochten? Of word dezelve niet veel eer veroorzaakt door een opgcflurpte (gereforbeerde) fcherpte der onreinigheden des Onderlijfs, die naar de huid gevoerd word ? De werking dezer fcherpte komt zeer wel overeen met die der Scheidkundige (chemifche) en dierlijke (anamalifche) vergiften, wanneer die met onze vochten vermengd worden. Lijden hier, in eenen omgekeerden zin, de Zenuwen niet veel meer van de ontaarding der vochten? Het is zeker dat ook het Zenuwgeftel lijdt door de-werking, die het vergif op de vaste deelen doet; maar niet bij uitfluiting geheel alleen; de verandering in

de

Sluiten