Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de gedaante van verfpreide blaasjens, welke in den beginne bleek blauw of loodverwig, en met eenen ontftokenen rand omgeeveh zijn. Deeze blaaasjens worden menigmaalen langwijlige zweeren, de dieren worden koortfig, en de affcheiding der melk vermindert.

De huisgenooten, die deeze koeijen melken, zijn terftond aan het gewrigt der handen en de toppen der vingeren befmet.

De ziekte begint met kleine blaasjens, die ras grooter worden en etteren, zij zijn blaauwachtig, hebben fteeds eene ronde gedaante,'doch zoo, dat de rand meer dan het middelpunt verheven is. Er ontftaan gezwellen onder de oxels. Het ligchaam wordt voor één, twee, drie, of yier dagen koortfig, en dan ontftaan er blaasjens aan de hand, die ongemaklijk te geneezen zijn, en dikwerf zich rondom uitbreiden, ook zijn de lippen, neusgaten en oogleden menigmaalen ontftoken, het welk uit het onvoorzichtig met de hand wrijven deezer deelen ontftaat.,

De Schrijver beweert, dat de koepok - ziekte daar uit voortkomt, dat de ftof van de zweeren, die meenigmaalen aan de hielen der paarden ontftaan , door het melken aan de koeijen wordt medegedeeld , en dat door de regeneratie in hei ligchaam der koe eene nieuwe foort van ziekteftof wordt vportgebragt, ( deese gedachten is

Sluiten