Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 8 >

En bovenal, ó Amfterdam!

Wat baat aan u zelfs de eer, Dat in uw vesten zich bevindt

Een Maatfchappij, die meer Dan felix, dan doctrina poogt,

Ja, die zelfs meer alleen, Dan alle de andren zamen, poogt

Tot nut van 't algemeen.

Betreur het dierbaar Nederland,

Roemwaarde Maatfchappij! Tot nog geen fteun van 't Vaderland,

Of fchrik der Bastaardij. Traag breekt daar de Verlichting door,

Al fchetst gij ieder een 't Gevolg van Deugd en Godsdienstmin

Tot nut van 't algemeen.

Bij veelen zijt gij nog gehaat,

Daar gij 't vooroordeel bant, Op 't fpoor van Christus zedepreekt

Voor 't menfchelijk verftand. Ach! was het doel, tot heil en deugd,

Der Proteftanten één Met dat der Roomschgezindefchaar,

Tot nut van 't algemeen!

Heet-

Sluiten