Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 8 >

ren moet ik ook nog deeze woorden ter zijner eer zingen.

Zo lang 'er golven langs de muuren, Van Vlisfings grijze wallen ichuuren ,

Zo lang op Vlisfings vrijheidfaam, De Castiljaan met fpijt zal tuuren , Zo lang zal ook de glorie duuren,

Van Bellamijs verheven naam.

Neen, fchoon, ten vreugd der Kastiljaanen , 's Volks vrijheid in een zee van traanen,

Met Vlisfings ouden roem verdronk'; Schoon tot de hoogde toren vaanen, Door hooge vloeden en orcaanen.

Deeze oude ftad in zee verzonk'.

Ja langer dan de laatfte toppen, Der Duinen hunne grijze koppen,

Verheffen uit den oceaan, Zo lang 'er ergens harten kloppen, Die, noch geweld, noch dwang, verkroppen,

Zal de eer van Bellamij beftaan.

Sluiten