Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gf DE; TWEE B RIEFJES,

jürriaan.

Roep my wat fchidyk, hoort gy?

koosje. ,

Ja, ja, kom, haast u op dat hy u niet zie NEGENDE T O O N E E L.

'roosje, snaps.

snaps, by zig zeiven.

tl nf5t di£ verv,oekte Schoolmeester nu juist heden u.tgaan : en 7.0 Hecht als de vent is ka r l tnê heden zonder hem niets uitvoeren. - (SiS&S

engel, ik w.lde op 't ogenblik naar u toe gaan.

roosje.

't Is my lief dat ik u zie Monfieur Snaps: weetie wat er tusfehen my en Jurriaan voorgevallen is? J snaps.

Och neen, wat is er dan voorgevallen?

roosje.

.Denk eens; die bedrieger, die [urriaan vürrWi J-ch weder onder myn^ogen « ZLn ^t ^it^ll^ ^ ^1-en lang n:5 snaps.

Dat is voortreffelyk: ha ha hal ja ik heb 't wel

•-ge-

Sluiten