is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard en Rosalia. Of De gedwarsboomde echtvereeniging. Tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■TOONEELSPBL Si

TROUWHART. •

Thands blykt het det het vermogen alleen» geen geluk of vreugde ge fc. . .

GOLDSTEIN.

Recht Tmuwbart ! de Rykdommen maaken niet gelukkig, en dit ondervind" ik maar al te wel, ö ! hoe zeldzaam kan.eenRyken roemen9 waare Vrienden te hebben,

ERNST. ,( Den Hemel zy dank! dat deze Guiten on£« masquerd zyn.

GOLDSTEIR , - Die Monsters! die byde elendelirigen! liefkoosden myn Geld alleen: (tegen Trtuvibart^j maar van u braave Man, van u, verwacht ik, alleen, her genoegen, het welk my geoorloofd is, in deze Waereid te fmaaken.

ERNST.' \

Nu nog.den ongelukkigen Eduard opgpfipooidv en alles is in zyn voorige orde.

" GOLDSTEIN.

Ernst', braave Kaerel! gy , en deze Menfchenvriend, zullen mv tot den dood aezelfchaohou»'

den. Zo ik mynen Zoon niet weder zie, zulle»-, wy ten minften over hem fpreeken, en wy' zullen over zyne gedachtenis traanen ftorten.

officier tegen Goldftein.

MyhÜeer! ik bêh verblyd dat gy uwe waarde" T? Vries3?