Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONVERWACHTE TERUGKOMST. 2?

K o o p r ij k.

Met al mijn hart, mijn Vrind: rijs op: fpreek toch.

Jansje, tegen Kooprijk. Hemel! ik uwe Dochter!

Jaap, in eene eerbiedige houding. ' Mijn goeje, brave, Heer: ik mot je dan zeggen: dat ik over ruim twintig, of eenentwintig jaren, naar mijn beste onhoud, verftaat je? met een hoop landloopers omzworf, en voorbij jou buitenplaats kwam : want zie , Mijn Heer , ik ken je wel; want, goeje, brave, Heer, ik heb meenige aalmoes in dien tijd van je gehad

K 0 o p r ij k.

Ga voort: ga voort

Jaap.

Eens op een agtermiddag zagen wij een van je dienstmeiden, in 't veld, tusfchen de groenten, met je kind, dat heel mooi gekleed was, kuijeren, verftaat je? zij zette het kind in het gras neder, en ging, aan de andere zijde van de laan, bloemen plukken. Wij, met een fnap, pakten terwijl het kind op, en als een wind daar mede voortgeflagen, deden het al de kostbare kleertjes uit, en toen, goeje, brave Heer

Kooprijk, fchielijk.

Houd op het is genoeg omhels mij,

mijn lieve Dochter ik ben uw Vader

ik Jans-

Sluiten