is toegevoegd aan uw favorieten.

De wéldenkende representant, tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£p DE WÉ1DENRENDË REPRESEKT4NTS SOPHIA,

Ja, moederl ik hoor het.

de representant.

En > wat zegt gy ?

sop h3 a. Gy weet myn gevoelen.

Zy vertrekt.

ZEVENDE TOONEEL.

de representant, jacoba, peter. de representant.

Dat is aan dien kant geen gunstig vódrteeken» Beter!

peter.

Helaas! neen; —in dit geval alléén zou ik wenfehea van hooger rang te zyn.

de representant.

Zó? gy leest in haar oog, dunkt my!

peter.

Ja ; maar het gevoel van meerdeiheid zit in haar hoofd, niet in haar hart*

de representant.

Hebt gy Lavater gelezen/

peter.

Ja, en zyn raad, om my op myn eerfte Pbifionomiesch gevoel het meest te verlautcn, my alléén ten nutte gemaakt, uit zyn geheel.werk.

De