is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen over den brief van den H. Paulus aan de Efezeren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aa8

HET

GELUK

van

CHRISTUS LEDEN,

OF

LEERREDEN

Over deeze woorden van den H. Paulus, in zynen Brief aan de

EFEZEREN, Hoofdst. II. 6.

Ende heeft ons mede opgewekt, ende heeft ons mede gezet in den hemel in CHRISTUS JESUS.

Myne Broeders!

De Heilige Gefchiedenis verhaalt ons, dat een dood menfch, welke men ter aarde hertelde , om hem de laatfte lykp igten aantedoen; gelegt zynde iii het graf van EUza, en het gebeente van dien grooten Profeet aangeroert hebbende; ter-

ftont