Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23<5 LEER-REDEN

gebooren (a); hierom kan men zeer wel zeggm dat wy met hem wederom op nieuws gebooren worden, en dat zyne kribbe onze wieg is geweeft, nadien hy daarin alleen in doeken gewonden wierd, om ons eene nieuwe geboorte medetedeelen. Is hy geftorven, dan is hy voor ons geftorven. En hierom ftaat 'er dat zvy met hem geftorven zyn (b)., en dat indien één voor allen geftorven is, zy dan allen geftorven zyn (c); is hy gekruiffigt geworden, het is voor ons gefchied. En hierom zeide de EI. Paulus: Ik ben met CHRISTUS gekruift (d), fchoon dat het lichaam van deezen Apoftel nimmer op Calvarien was uitgeftrekt noch doornagelt geworden; en onzen ouden men fche, zegt hy elders, is met hem gekruijfigt, op dat het lichaam der zónde te niete gedaan worde O). Laaten wy ook zoo zeggen dat hy voor ons is opgewekt, en dat hy voor ons ten hemel is gevaar en, om ons deeze groote weldaaden deelachtig te maaken, zoo dat het zeer waarachtig is dat God ons met hem opgewekt en verheven heeft, nadien deeze twee wonderbaare voordeelen van hem op ons moeten afvloeien, als van eene bron die flechts met haare wateren vervult geworden is, om ons daar mede te befproeien, of om ons daar mede een elk op onze beurt en orde geluk-

kiglyk te overftroomen. Dit is het geen

dat wy nu ten aanzien van de tweederlei genade die ons hier vertoont word, moeten bewaarheden.

I. En vooreerft ten aanzien van de opftanding :

God,

00 Jefaia 9. vs. 5. (f) Rom. 6. vs. 8.

CO 2 Cor. 5. vs. 15. 00 Cal. 2. vs. 20. 00 Rom. 6. vs. 6.

Sluiten