Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PRENTEN in LYSTEN. *7

S' Het Trekken der Lotery; en twee ledige LyKen, rhet Glazen.

Twee ftuks Wapenkaarten, der Burgemeester™ 97'TnT Amfterdam^ van IJ78. tot i7!9. «onder Glazen.

98. Vie.r ftuks .Gezichten, van de Kaap de Goede Hoop> zonder Glazen.

95. Vier diverfche Kaarten.

100. Vier dito dito.

jol. Vier dito dito.

102. Twee Blikke Koekers met diverfche Kaarten.

103. Geflachtboom van Adam tot Christus; opgeplakt inet twee Houten Rollen.

104. Twee Geteekende Kaarten, dito dito.

ï'05. Het Pourtrait van Willam Pitt, door T. Gains* horoug. .

D 2

G E-

Sluiten