Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. 2^ N. D.

4. In een Weide, by een Dorpgezigt, ziet men eenig ftaand en rustend Vee; op deri voorgrond, in een ftil water, twee boeren in een '2- '• ~fchuit, een os overvarende; fiks met 0. i. inkt geteekend, door Denzelfden.

5. Een ftaand Paard, by een waterbeekje; zeer natuurlyk en bevallig, met 0. i. inkt getee--?^?; -■ kend ; door W. Verheek } den Meester van

Ph. Wouwerman.

6. Een ftaand Man, met een mand koopgoederen op den rug, meesterlyk fiks, met zwart kryt en 0. i. inkt; door Ph. JVouwerman.

7 Een bergachtig Landfchap, waarin een rus-

/ tende vrouw met een kind , en een ftaand

j man , verzeld van verfcheiden vee; fiks, met *~

I zwart kryt geteekend; door N. Berchem. O O: ~-

8. Een dito, waarin een Landman by een Paard; ter zyde zit een veehoeder en vrouw, waarby eenige fchaapen; in alles meesterlyk, met dito, als de voorigc behandeld; door Denzelfden.

9. In een Rotsgezigt ziet men reizende Lieden, ,D -,~ met paarden, die belaaden worden ; krachtig '° ' LyU en natuurlyk , met zwart kryt en o. i. inkt geteekend; door B. Gaal.

ïo. Een biddende Petrus, ten halve lyve, fraai, to • lo met zwart kryt geteekend; door C. Visfcher. '

11. Het hoofd van een Jongeling, uitvoerig, met <):—:■

dito geteekend ; door Denzelfden.

12. Een Italiaansch Landfchap, met eenige aloude Gebouwen, zonachtig en ongemeen natuur- Qqi — : lyk, met roet geteekend; door T. JVyck. <J

13 B4 N'IS

Sluiten