Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

go CATALOGUS vak

N. D»

éo. In een Landfchap ftaat een Dame en een Heer,

f in aiöudeHollandfche kleeding by een baluftrade; •3; /— uitvoerig met zwart kryt geteekend. '

\i. Hagar en Ismaël uit het huis van Abraham verdreven; uitvoerig met zwart en rood kryt geteekend; door L. v. iVesteryeld.

62. De Rottekruidverkooper, ten halve lyve; V. ^ meesterlyk fraai met zwart kryt geteekend; ^ ' ' door G. yan der Myn.

63. Twee ftuks, een Mans- en een Vrouwen pour,j trait, beide in deftige aloude kleeding, fraai

" ' met dito geteekend; door Denzelfden.

64. Twee ftuks Gezigten binnen Amfterdam, voor de laatfte uitlegging, met vërfcheidene ftoffagie;

3'-15~:■— fraai met de pen en 0. i. inkt geteekend; door J. y. Kesfel.

65. Een Gezigt naar de Vischbrug binnen de Stad sy ■ f j Leyden, meesterlyk met zwart kryt en 0. i.

'- — inkt; door A. Beereftraten , in twee bladen.

66. Een Gezigt van de Vischbrug, naar deBooter. waag, met vërfcheidene ftoffagie, met dito;

2 -'/ 7 *'-» door Denzelfden, in twee bladen.

67. Het Dorp Blarikum, in 't Gooiland, met ver,y .[ fcheidene beeldjes geftoffeerd; uitvoerig met

\ de pen en 0. i. inkt; door P. yan Liender.

W Het Dorp Bunnick by Utrecht, uitvoerig met dito geteekend; door Denzelfden.

KUNST-

Sluiten