Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 TEEKENINGEN;

No. Boekt ' fix met de Pen en lugtig met Ooftind. Inkc gewasfchen, door L. Bakhuizen.

C 14 Een fül Watertje met zeilende Jagten, fix met / i • de Pen en lugtig, door W. van de Velde, en

- * I4 • \ rnet Ooftind Inkt gewasfchen, door J. Mm. j cheron.

i ,5 Een andere dito, zynde een wederga van de ^ voorgaande.

ff}. if> Een Gezicht van de Stad Nantes,van buiten te

fW zien, kragtig en fraai met Ooftind. Inkt ge-

wasfchen, door Domer.

/ 17 Een Heuvelachtig Landfchap, door P. Mo-

/// . ninks, zeer ryk geftoffeerd, met Beelden en

, ' Beeften op de voorgrond, en op de tweede

(k. grond een Gebouw, fraai en uitvoerig met

Ooftind. Inkt gewasfchen, door J. Moucheron,

//■ 18 Een Land- en Watergezicht, ter linkerzyde / b — ziet men een Timmermans Werf, waar een '/ Schip en een Zylfchuitje legt, lugtig met de

y*t~c*M4. pen en met Ooftind Inkt gewasfchen, door L. Bakhuizen.

/ 19 Een Gezicht van 't Paleis de Montacavallo te-

/$6 - gens de Tuin te zien, uitvoerig en fraai met

ó-eh? Ooftind. Inkt gewasfchen, door J. Mouckeron.

f%o Een Land- en Watergezicht, ter regterzyde * ziet men eenige Huizen ftaan, en voor de

rl.y - \ 1 zelve zitten en ftaan eenige Beeltjes, met /^y, \ zwart kryt en Ooftind. Inkt gewasfchen, door j^*^ \ J. yan Co jen.

I tl N.ii

Sluiten