is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus van een fraay kabinet [...] teekeningen [...]. Alles [...] byeen verzameld [...] door [...] Hendrik Busserus [...]. Alle[!] het welke verkogt zal worden door de makelaars Philippus van der Schley, Cornelis Ploos va Amstel J{bs} Corn{sz}., Hendrik de Winter, Paulus Abels Strunk, Bernardus de Bosch Jeron{sz}, Jan Yver, en Hendrik Matthysze Maarszen. Op maandag, den 21 october 1782 [...] ten huize van Arnoldus Dankmeyer en zoon [...] te Amsterdam [...]. De catalogussen zyn by de bovengemelde makelaars te bekomen, als mede by P. Yver, konsthandelaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN- 87

No. Boek 12

775 De Ruïnen van een Kafteel in een Landfchap, met verdere ftoffagie, zonachtig en Meefter. lyk, met Ooftind. Inkt, door K. du Jardin.

776 Twee ftuks Land- en Watergezichjes met verfcheide Gebouwen en Beeldjes geftoffeerd,

f uitvoerig met de Pen en Ooftind. Inkt gewasfchen, door 4. Vos, in de manier van van der Meer.

111 Twee ftuks, zynde het eene een Gezicht op de Stad Delft, en het andere het Tolhuis, aan de Hoorn Brug, fraay en uitvoerig mee zwart kryt en Ooftind. Inkt gewaffchen, door J. ten Cempe, en J. Buys.

778 Een bergachtig Landfchap met hoog Geboomten, geftoffeerd met eenige Reizende Lieden, fix met de Pen geteekend, en met Ooftind. Inkt gewaffchen , door J. Both.

'779 Twee ftuks Bedelaars, beide met de Pe*geI teekend, door J. Callat, en de Geyn.

780 Een Landfchap, zynde een Gezicht by een ^ Brug en Schutfluis, fix met de Pen en gewasy fchen, door P. Koning, en een dito, waarin

een Paard beflaagen word.

781 Een Land- en Watergezicht, by een hoog Gebergten, waar op een Kafteel, met zwart kryt en fapjes geteekend, door Verftraaten, en een andere in de manier van fVillaars.

782 Twee ftuks, Italiaanfche Zeehavens, met de Pen en Ooftind. Inkt gewaffchen, door jf. Storck.

F 4 N.783