Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/ è3S TEEKENINGEN. ■ /7>w No- Boek 38

/P?// /23.24 Twee ftuks, zynde het eene het Dorp Lin/fotZ*&«MJr'' fchooten, en 'c andere de Nieuwerfluis, ge-

/, ' teekend als de voorgaande, door J. de Beyer.

A-iJc^-' 2325 Twee dito, zynde tweegezichten te Arn&<s* ' hem, door dito, en twee anderen.

y/2^—. ,2326 Een gezicht van 't Slot Jaarsvelt, metOoftjftx.jxjtJ' ' ind. Inkt gewaiTchen, door A. de Haan.

2327 Een dito, van 't Huis te Doorn,geteekend / > als de voorgaande, door dito.

j. / 2328 Een dito, van 't Huis Landvort, geteekend //—CF— \ als de voorgaande, door dito.

ff ' 2329 Een dito, van 't Huis Zoelen, geteekend als de voorgaande, door dito.

f L-4o- 2330 Een dito, van 't Kafteel te Buuren, geteekend als de voorgaande, door dito.

/^L^— 2331 Een dito, van 't Huis den Eng, geteekend &ns^~ ' a's ^e voorgaande, door dito.

/li-— 2332 Een dito, van 't Dorp Emmenes binnen, ' 0tfr - geteekend als de voorgaande, door dito.

2333 Twee dito, zynde 'c eene 't gezicht van 'c Huis te Kleef, en 't andere Sparenwouw, geteekend als de voorgaande.

/2--—> 2334 Twee dito, zynde 't eene 't Weeshuis te /f^-«- » Buuren, en 't andere 't Huis Zuilen, geteekend als de voorgaande.

jLflis- 2335 Twee dito, 't eene'c gezicht van St.Anne, /xI3 en 't andere Ulius, geteekend als de voor-

y^2^ gaande, door C. Pronk.

No. 23 36"

Sluiten