Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 29 )

N°. Door

387. Vertangen, (D.) Danfende Nimphen en Bachanten, aan den oever van

een Rivier, — V ƒ 79:—

30». Denzelven, ue wederga van de voor gaande. Beekman —

389 Denzelven, Een La/sdlchap , waarin de

Vinding van Moles, Tver 85:—

390. Vertangen [Dl) ofJ Hamberg, ken Landfchap geftoffee'd met de Godin Diana nevens haar Gevolg, Foucquet — IÓ2:-—

391 Demelven, Procris en Cefalus in eenaan-

genaam Landfchap, J.C Brand 18:—

392. Veitangen, of zyn manier, Een Bache-

naal, waar in een Jonge Bachus met een Roemer in de hand, Foucquet — —- 24:—-

393. Vlieger ,{S.de) Een woelende Zee, Foucquet 102:—

394. Denzelven, Een woelend Water, Coclair 119:—

395. Vliet, {H. v. d.) Het Binnengezigt van

de groote Kerk te Delft, ƒ• Luiten 55:—

396. Voorhout, (J.) De Boodfchap aan Maria,

de IVint er — — 40:—>

397. Denzelven, Een aangenaam Tuingezigt

met Geboomte, /. C. Brand 20:10

398. Vois, (A de) Een vrolyk zittend)

Boertje, — ( y ,

399. Denzelven, De wederga van hetf er 400"—■

voorgaande )

400. Denzelven, In een Landfchap legt op de

voorgrond een ruftend Hondje,

7 ver — 47'—*

401. Vinei, {L. das- ef Lucas Cranaih, Twee

Kinderen, Chriftus en Johannes verbeeldende, Tver — 14: —

D 3 N°.402

Sluiten