Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3* }

ftandé en rustende lieden , waar by eenige visTers die hun netten opnaaien , verder ziet men een ©oriogfchfp ten anker, en andere zy lende icheepen, beneevens een Haven , met een Wagttooren ; en andere vaartuigen, ter regterzyde een kafteel en bergagtig verfchiet, alles is helder, zonagtig en als de voorgaande meesterlyk gepenfeeld , zynde dé wederga.

In de manier als J. VERNET.

N. 62. hoog 37, breed 56 duim. Doek.

In dit capitaale ftuk vertoont zig een fchrikkeJyke ftorm op zee ; waar door een fchip , teegen een rots, aan Hukken Haat , op de voorgrond ter regterzyde ziet men veele lieden , elkander de be_ hulpzaame hand bieden , om die ongelukkige te bergen : verder verfeheide fcheepen , die door de woedende golven geflingerd worden: het water door de wind iïerk bewoogen , is doorfchyueiid en naruurlyk van kleur , de lucht onftuïmig , het licht en donker is treffend , en alles meesterlyk fiks ge. fchilderd.

Sluiten