Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C H )

u. . .

JACOB VAN DER ULFT.

hoog 12 , breed 16 duim. Paneel.

, No.

/ 52. Een ftaliaanfche Zeehaven met prachtige ge/y bouwen en ftandbeelden, de ftoffagie fchynt

/ 7 j aanteduiden een onderwerping aan een Ro' meinsch Veldheer, verders eenige ruiter-

'■b Oi/PunJ) benden en andere ftoffage; dit ftuk is be' vallig en konftig gefchilderd.

V.

A. VAN DE VELDE.

hoog 25, breed 31 duim. Doek.

, 53. Dit uitmuntend Kunstjuweel vertoond aan / den befchouwer een uitgeftrekt Boschgezicht

//? met zwaar geboomte, kruiden en met wafü 00 — terplasfchen doorfneeden; zeer ryk geftof/ feerd met verfcheide jagers , paarden en

een menigte honden, die een hart en rhee vervolgen; de uitwerking van het zonnelicht en de fpiegeling in 't water, zyn zeer fraai in dit ftuk waargenomen , alles is uitvoerig en delicaat gefchilderd , en een der beste Schilderyen van deezen beroemden Meefter.

DE NZELVEN*

ƒ hoog 21, breed 18 duim. Doek.

/J -54.Een aangenaam heuvelachtig Landfchap; op ftLO) den voorgrond een waterplasch, waar in is y B 3 ftaan-

Sluiten