Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERICHT

VAN DEM

UITGEVER.

W^ij bieden den Liefhebberen der prentkunst In deze bladen eene vrije vertaling aan van een werkje *t welk wij dachten volgens het origineel geen beter tijtel te kunnen geven dan yan Verhandeling over prenten.

Men heeft in de vertaling van dit werkje zich bevlijtigd om het origineel zo naaiiwkeurig als mogelijk was in goed nederduitsch over te zetten , behoudende egter het gebruik van zeekere bekende onduitfche kunstwoorden, die beter oordeelende, dan door de vertaling daar van, lang. wijlig en onverftaanbaar te worden.

De uitdrukking, van onzen Landsgenoot, welken wij uit het Engelsch in onze vertaling hebben behouden, ziet op Engelfche kunstenaar.

Men vind in deeze verhandeling meer en minder uitgebreide aanmerkingen over verre de meest bekende Prenten van verfcheiden, maar niet vafy alle bekende oude meesters, anders mogt meii billijk verwachten daarin ook te zullen gemeld en beoordeeld vinden het werk van den beroem* 2 den

Sluiten