is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over prenten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

li VERHANDELING

Lodewijk xiv, hij etfte verfcheiden prenten naef zijne eigen ontwerpen. De beste derzelve zijn agt kleine veldslagen ; doch deze komen zelden voor, vier daer van zijn grooter dan de overige, en onder deze is de Feldjlag, en liet uitfchudden der dooden zeer fraaij. Onder de vier kleinere wordt die, welke de Vesper genaemt is, voor de beste gehouden. Zijne manier isruuw, vrij, en meesterachtig; en hij is zeer kundig in de behandeling van het licht. Het grootfte werk 't welk hij ondernomen heeft is het teeven van Christus in een reeks van Prenten, doch dit is een onnacuwkeurigenhacstigopgemaektwerk* De meeste dezer prenten zijn niets meer dan fchetfen, en vele derzelver zijn, zelfs in dit licht befchouwt, flegt; doch de vrijheid van zijne behandeling is zelfs in de flegtfte behaaglijk. Dc beste derzelver zijn de 14de, i?de, 19de, zifte, S-SJte, 3Q/!et 4-ifte, 42/ie, cn 43/?e.

V. l k Febre heeft vele ontwerpen van titiaen en julio romano, op een jammerlijke manier, geetst. Zijne tekening deugd niet; zijne kléedijën zijn klittig, zijne lichten zijn liegt bewaert en zijne uit' voering is zeer onaengenaem : en niettegenftaende dit alles, vindt men zijne prenten in voorname Kabinetten.

Bellang e's Prenten zijn zeer uitvoerig, en zijne behandeling is gantsch niet kwaed. Zijne beelden hebben een zweemfel van bevalligheid , en

zijne