is toegevoegd aan uw favorieten.

Rosalie en Sophie; of, De hoogste graad van het verheven sentimenteele, aangetoond in derzelver jammerlijke lotgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de VERLEIDING. 75

genkuil ontrukte ? Grootere weldaaden dan deze kan ik u niet betoonen. Gy zult dan geen» zins , gelyk uwe arme moeder van honger en dorst kwynen niet gehoond worden, gelyk ik gehoond ben —■ niet, gelyk een verlooren fchaap, dat, door allen norfchen hond aangebast, en ter avondvreugde door den weelderigen wolf verfcheurd wordt , omzwerven. Neen — neen — niets van dit alles zult gy

ondervinden. Sterf ontfang van myne

handen den dood als den besten bruidfchat, dien ik u kan geeven.

Dit zeggende nam Lotje het mes — ftak het in het hart des kinds en liep , als eene raazende , door woede alleen , in die oogenblikken der bezwykende krachten , tegen haare zwakheid gewapend, naar de ftad en gaf zich by het gerecht aan als moorderin van haar kind.

Niet lang hier na werdt zy ten dood veroordeeld , en onderging gerust en gelaaten den dood , onder eenen toevloed van menfchen , die de daad, welke zy bedreeven hadt vervloekten, om dat zy geenzins het hart kenden van Lotje , en zich weinig lieten gelegen liggen 9 om hetzelve te kennen,

De