is toegevoegd aan uw favorieten.

Rosalie en Sophie; of, De hoogste graad van het verheven sentimenteele, aangetoond in derzelver jammerlijke lotgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wö ROSEN W A L D.

uwe oogen open. — Open nog eens uwa lippen , om my te verzekeren , dat ik door u niet gevloekt worde Valcour opende zyne oogen niet weder. Vol woede tastte Rofenwald naar zyn degen, om dien in zyn hart te drukken. Eleonore , tot zich zelve geko-r men zynde , zogt hem dien te ontweldigen. Ongelukkige! riep ze , wilt gy dan mandag en zelfmoord vereenigen?... Vrouw , fprak Rofenwald, vrouw , welke ik geene zuster durf noemen , laat my myn lot doen eindigen. Is het uwe zaake , myn leeven , dat my onverdraagelyk geworden is , te verlengen!.. Ongelukkige ! zie wat 'er voor uwe voeten ligt — Het ligchaam van uw man — van myn broeder. Roep hem uit den dood in het leeven — en beveel my dan, het myne te behouden.

Rofenwald rukte zich uit de armen van Eleonore — hy fhfc zich den degen in 't hart, en ftierf aan de voeten zyner zuster.

EINDE,