is toegevoegd aan uw favorieten.

Tooneelspelen voor het hart.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

7i-

DERDE BEDRYF

EERSTE TOONEEL

Richard,Dorval.

Dorval.

Xjaat — Laat my toch los Richard ... Ik wil de beledigde Lucia te voet vallen.

(rondom ziende.) Waar is zy ? ... Heb ik haar in dit vertrek niet gelaaten? — Heb ik haar hier niet laaten liggen, nadat ik haar door myne woede vermoord had? Waar is zy? .. Waar zyt gy Lucia? ..

(angfiig heen en weder ziende.)

Lieve Lucia, waar zyt gy? • • Ik ben fchuldig — Ik ben alleen fchuldig. Gy zyt onnozel myne engel. Gy zyt de heiligheid zelve. Myn hart heeft eene nieuwe misdaad gepleegd, toen het uwe liefde met de myne heeft durven gelyk Hellen. Uwe liefde beweegt zich door alle die fchuldelooze die heilige aandoeningen, die niet alleen in een maagdelyk «—in een zuflerlyk, maar in het hart zelfs van engelen mogen plaats vinden . . . Maar myne — myne gedrochtelyke driftis voor duivelen zelfs eene verfoejing. Waar zyt gy, o myne beledigde Lucia,waar zytgy?.. Ik wil haar zien... In deze vervloekte armen is ze bezweeken , zy moet er weder in herleeven. Verhinder my niet, haar op te zoeken , Richard. Ik wil haar aanbidden, zo aanbidding E 4