is toegevoegd aan je favorieten.

Tooneelspelen voor het hart.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. zoi

leenelyk,in onze gedachten,te woord ftaan... Gy fchynt ontroerd Kleon ... ik ben het, die u ontroere, en gy ziet wel, dat ik zelve geheel beweegd ben. .. Laaten wy onzen geest opruimen — moed fcheppen.. . Hoor my myn vriend! ... Ik zal, wanneer ik alleen ben, my verbeelden, met u te fpreeken, . . Wy gaven ftraks blyken, hoe wy genegen waren, voor eikanderen te antwoorden. Ik zalu vraagen, „bemint gy my nog Kleon"? en ik zal, voor u, antwoorden , „ met myn geheel hart „ Alexandrine ", en alles ... maar

ACHSTE TOONEEL.

Alexandrine, Kleon, Crates.

Crates. Gy zyt my ontloopen Kleon. ..

(Alexandrine en daarna Kleon nauwkeuriger aanziende.) Zo ontroerd, waarde jongvrouw!... Gy, fchreien Kleon!.. Wat hindert u beide ? . .

Alexandrine, (verlegen.) Myn Heer ... uw zoon . . . Kleon, (fchreiende, en zyn vader by de hand neemende.) Och vader! 't Is hier mis met alle myne verwachtingen. De vader van Alexandrine begeert geen man van myne kerk tot fchoonzoon.. ..

T a Alex-