Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. 31 No. A prachtige Tempel, waar voor een plechtige Offerhande verricht word ; het aangenaame verfchiet, dat zich agter het donker der hooggetopte Boomen opdoet , verfpreid eene vrolykheid over deeze bevallige Ordonnantie, en eindelyk deeze zes Teekeningen, beveiligen, voor de oogen aller kundige Liefhebbers, het geen hier voor by de befchryving der eerften , wegens de Verdienflen van deezen grooten Fenix in de Schilderkunft getuigd is, en die niet buiten reden, in Italien, met de Bentnaam van Ordonnantie, betyteld wordt.

S2 Een Tros witte Druiven, daar voor een roode Roos, en nevens dezelve twee roode Pruimen, leggende op een losfe en Schilderachtige wyze op een Marmeren Tafel, zyn de voornaame Voor- / werpen van deze zeer uitvoerige Teekening in Sapverwen vervaardigd; de Maaker heeft op 't voetfpoor van den grooten ]an van Huyfum, zich getracht,te bevlytigen, om de eenvoudige na-, tuur op het bevalligfle voor te Hellen , door P. F. van Brusfel.

33 Verbeeld een Tros blaauwe Druiven , geplaatfl: op een Marmeren Tafel,even uitvoerig als de voorgaande, en zeer gefehikt tot een wederga van dezelven, door denzelven Meefter.

24 Deeze uitmuntende Teekening verbeeld een witte! teene Mand, gevuld met eenige troffen witte * b'aauwe en roode Druiven, waar tuffchen twee Perfiken, Wyngaartsbladen, verfcheiden Bloemen en Fruiten geplaatfl: zyn; ftaande alles op een Marmeren Tafel, ter zyde legt- een open * Noot en daar nevens hangt een tak Bramboozen nederwaarts, en daartegenover, een Roos mee zyn Knop en Bladen en andere Bloemen; deeze Teekening is vol verfebeidenheid, fraay geichikt en wel gegroept, de couleur eigenaartig en het licht bevallig verkoozen, en in uitvoering

Sluiten