is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus van een fraaije verzameling schilderyen [...]. Benevens een [...] collectie [...] prentwerken. En een [...] verzameling boeken. Nagelaaten door [...] Jan van Dyk. Alle het welke verkogt zal worden door de makelaars Philippus van der Schley [...] en Joannes Tideman. Op [...] den 14 maart 1791 [...] ten huize van Arnoldus Dankmeyer en zoon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. 275

No. ,p ningen en een Brug, meede als de voorige, uitvoerig behandeld met dito, door denzelven.

33 Een fraay bevallig Landzicht met Geboomte, op

den voorgrond ter linkerzyde een Man een belaaden Ezel voortdryvende : verder by een ftil Water zyn Lieden beezig met Netten te visfchen, p( waar by een oud Kafteel en een aangenaam verfchiet ; zeer uitvoerig met Dekverwen gepenfeeld, door H.'Meyer,

34 Een Heuvelachtig dito , waar in verbeeld een

zwaare opkoomende Stormwind en Regen, op' den voorgrond ftaat een beangfte Vrouw by naar Vee; verder een belaaden Ezel en een Landman met Schaapen, by een oud Aüelyk Gebouw en een Watermolen ; ailes word natuurlyk gedaagd en niet minder uitvoerig als de voorige, met dito behandeld , door denzelven.

*< In een Italiaanfch Heuvelachtig Landfchap, ver- /t toont zig ftaand en ruftend Vee by Geboomte, beneevens eenige graazende Schaapen, verder een bevallig verfchiet, Meefterlyk fraay en kragtig met Sapvewen geteekend , door A. Scbouman, naar 't Schildery van J. van der Does.

qfj Twee ftuks Ordonnantiën , voor Zaalftukken, verbeeldende Arkadilche Landfchappen, meteen prachtig Gebouw, Fontein en andere Gedenkteekensby Geboomte: verder Rivieren en Bergachtige verfchieten , op den voorgrond geftoffeerd met eenige Beeldjes; Meefterlyk fiks met de Pen en dun gecouleurd , door I. Moucberon.

q7 Twee dito Aikadifche Hofgezichten, in den eens ; verbeeld eenOiferhar.de in een Tempel, en inde andere ziet men een Schuit in een Vyver by een Fontein, en andere treffelyke Gebouwen, beide ceftoffeerd met verfcheide Beeldjes, fraay met dito behandeld als de voorige, door denzelven.

No. 38