Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 SCHILDERYEN.

No.

2 Deze ordonnantie verbeeld een Binnenvertrek, waarin een vrolyke gast, als danfende inkomt, houdende in de linkerhand eene haring, en in de andere twee uijens, die hy, op eene grappige wyze, vertoont aan eene daarom lachende vrouw, die by eene tafel zit: achter deze ftaat eene bejaarde vrouw, "met ee.n tinnen fchenkkan in de hand, en nevens deze een boer, die met den vinger wyst naar eenen ouden treufelaar, welke aan .den tafel nooten zit te pellen; verder ftaat

een boer by een openftaanden renfter, aan de zolder hangt een keukenskroon met wyngaardsbladen verfiert; alles fraai en uitvoerig op doek gefchildert door J. Steen, hoog 31, breed 25 duimen,

3 Een Binnenkamer, waarin een St. Nicolaasvreugd vertoond word. By eene tafel zitten twee bevallige vrouwen, waarvan de eene, op den fchoot, houd een kind, fpeelende met een klapperhamertje; voor de tafel ftaat een jongen, fchreijendc op het zien van een gart, in zyn fchoen geplaatst, die hem door eene dienstmeid vertoond word; ter linkerzyde zitten twee oude en andere lieden, dit fpcl befchouwende. Eene bejaarde vrouw, ter andere zyde, ecnigc fnoepcry in de fchoot hebben»

Sluiten