Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. ag No. C

felen der oudheid, een weinig verder een ftil water, en, in het verfchiet, eenige prachtige gebouwen tegens hoog gebergte; kunftig en uitvoerig met zwart kryt, roet en oostind. inkt geteekent door van Huyfum.

4 Een capitaal bergachtig Landfchap met zwaar , geboomte aan eene loopende rivier; bevalligw geftoffeerd met beelden, en krachtig met; de pen en roet geteekent, door B. Locatelli.

>r^g Een vervallen Italiaansch Gebouw: voor het-j zelve een' grootcn put, waarboven een' hangenden wateremmer aan een katrol; alles natuurlyk met roet gewasfehen door J. Asfelyn, alias Crabbetje.

6 Een hooge Brug, met fchutdeuren, tusfehen y vervallene gebouwen, waar langs een ftil water vloeit; uitmuntend en ftout gepenfeeld met*" oostind. inkt door denzelfden Meejier.

£ %* Een duinachtig Landfchap, rykelyk met ge- i ^*~boomte begroeit; lïks en fraai met oostind. inkt gevvasfehen door J. Ruisdaal.

s~8 Een heuvelachtig Landfchap, op den voorgrond geftoffeerd met herders en herderinnen, zo te paarde als te voet, welke eenige fchapen en osfen door het water dry ven; beval-^ i lig en meefterachtig met de pen geteekent

\ en met roet opgewasfehen door A. van de

\ Velde.

^9 De wederga van de voorgaande, mede ryk geftoffeerd met ftaand en liggend vee, achter-

Sluiten