Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36 TEEKENINGEN.

No. D

kening is natuurlyk van licht en bruin, uitvoerig van behandeling en kunftig met oostind. inkt gewasfehen door A. van de Velde.

/ 2 Een bergachtig Landfchap, waarin eenige bcesI ten, langs een' opgaanden weg, heen gedreven worden; zonachtig en zeer fraai met zwart kryt geteekent en gewasfehen met oostind. inkt door/; N. Berchem.

V3 Een dito Landfchap, geftoffeerd met reizigers, die, met eenig vee, langs het water, ter zyde het gebergte trekken; zynde de wederga van de voorgaande, en in gelyke manier geteekent, door Denzelfden.

/"4 Een kabbelend Water, ter linker zyde word een / fchip gekalefatert waarby een wendend vaartuig, I in het verfchiet ziet men een oorlogfchip, in ^ / vollen zeilen, opkomen; zeer fraai en uitvoerig r5^ met oostind. inkt gewasfehen door L. Bakhuizen.

V 5 Een Strandgezicht, op den voorgrond zit een teekenaar op het duin, en verder, eenige lieden, die pakken draagen uit een verongelukt fchip, dat aan ftrand ligt, verder eene woelende zee met zeilende vaartuigen; geteekent als boven > door Denzelfden.

6 Een gezicht van eene Boerenwerf, aan een wa/ ter, zonachtig en fraai met zwart kryt en oostind. inkt door A. Verboom. Ó

\ 1 Een Landfchap met eenige boeren wooningen, geteekent als boven > door Denzelfden.

'Na 8

Sluiten