is toegevoegd aan je favorieten.

Catalogus van een uitmuntend kabinet schilderyen [...] en zwarte prentkunst [...]. Alles [...] nagelaaten door [...] Hendrik van Maarseveen. Welke verkocht zullen worden op maandag den 28 october 1793 [...] ten huize van Arnoldus Dankmeyer en zoon [...]. Door de makelaars: P.B. Bunel [...] en G.W. van Ophoven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. ci No. L - 57 Twee Stuks Trompetters, met de pen en oostind. inkt geteekent, door y. de Geyn.

1*4% Twee ftuks zynde een Pikenier en Schutter, geteekent als boven, door Denzelfden.

^59 Twee ftuks Schutters , geteekent als boven, door Dcnzelfdcn.

Een ftaande Maria met het Kindeke, gewas-.' fchen met roet, in de manier van l. van leiden.

Cl Een gccstclykc Ordonnantie van veel beelden, uitvoerig met de pen geteekent, door of in de j manier van ly van Leiden. »

KUNSTBOEK M.

M;ciidende gekleurde Teekeningen door Nederlandfche Meejlcrs. No. M , l Een Hofgezicht; op den voorgrond , by een vyver, ziet men eenen fteenen baluftcr, waarby twee vrouwen, en een' moor met een fchotel / vruchten, geplaatft zyn, verder vertoonen zich | hooge opgaande boomen en een prachtig geM" " bouw; alles zonachtig, dun en bevallig met de" pen en fapverwen geteekent door J. deMoucheron.

\ 2 Een Gezicht als het vorige, vertoonende, by een ftil water, een ftandbeeld, waarnevens een hengelaar cn andere beelden geplaatft zyn; achterwaarts ziet men een fraai gebouw ch fchoon geboomte; zynde deze teekening in gecnen declen minder, en in gelyke manier, behandelt als boven door Dcnzelfdcn.

No. 3