Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 28 )

had nog geene zielevrede gevonden. Mijne reisgenoten zagen dat fpoedig; het kon hunne onbenevelde en bedaarde blikken niet onverborgen blijven, dat eene geheime fmart mij doorknaagde. Maar zij droegen wel zorg, om mijne wonden met geene al te voorbarige vrage aanteraken. Zij itemden hunnen vrolijken toon, met blikken des tederften medegevoels, wat ernftiger, en verhaalden mij hunne voormalige vervolgingen. Onder deze gefprekken kwamen wij in een ruim bergdal. Onderweegs had ik al aan vignier (zoo hiette de man) moeten beloven, bij hem te zullen blijven. Hij had des te eer vertrouwen in mij geilek!, daar ik met eenige aanbeveelingen aan bekende huizen in Grenoble cn Touloufe voorzien was. Maar hoe fpoedig Wordt, behalven dit, het vertrouwen opgewekt onder menfchen, die eenen zekeren zin voor het waare en het goede met elkander gemeen hebben. Het muücale oor kan niet fneller aangedaan worden door de aangename overeenftemming van fijne iconen, die het onmuficale ontfnapt, dan de, door waarheid bewaarde, door liefde gelouterde en gevoede, zin voor zuivere menschheid, door de kleinfte fpoor van waarheid en liefde in anderen, getroffen wordt. Daar zijn geene breedfprakige verhalen, verklaringen en verzekeringen nodig. Verhaalt de eene een voorval, 't welk op zijnen Godsdienstigen of zedelijken zin gewerkt heeft, zo is het den anderen dikwijls zoo, als of hem hetzelfde ook was bejegend. Zulke

Sluiten